LOGIN
 
  LoginID
  Katalaluan
  Masukkan Kod Pengesahan
 
 
 
LOGIN GURU
 
  No. K/P
  Katalaluan
  Masukkan Kod Pengesahan
 
 
 
 
Pengguna Online : 1
 EMISONLINE
PENGUMUMAN PENTING
Picture 1Picture 1 Terkini: 6 Ogos 2014

1.Penukaran Kata Laluan

Penukaran kata laluan setiap 3 bulan telah dilaksanakan oleh pihak BPPDP kepada semua pengguna EMIS Online untuk tujuan keselamatan. SEKIRANYA terdapat masalah untuk login menggunakan Google Chrome, mohon gunakan browser Internet Explorer (IE) atau Mozilla Firefox. Sekian, harap maklum.

23 Julai 2014

2.Penyelenggaraan Nama Kelas Makluman kepada semua KUM, Peg Maklumat PPD dan GDM : Medan Nama Kelas sedang dikemaskini untuk tujuan penyeragaman. Tuan/Puan diminta supaya tidak membuat sebarang perubahan pada medan tersebut. Perubahan akan berlaku pada nama kelas yang menggunakan nombor sebagai cth: 601,701, 1 atau seumpamanya dan perkara ini tidak dapat dielakkan dalam usaha menyeragamkan elemen berkaitan. Bagi nama kelas yang sedemikian ia akan diubah kepada X + Nama Asal Cth : X601 dan X1.Pihak sekolah dipohon untuk mengubah nama kelas kepada nama atau abjad untuk menjayakan usaha ini. Kesulitan amat dikesali dan terima kasih atas kesabaran dan keprihatinan tuan/puan.

3. Perhatian Untuk Guru Besar Sekolah Rendah/ Pengetua Sekolah Model Khas/ Guru Data : Semakan oleh Bahagian ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa sekolah tidak mengemaskini enrolmen dan jumlah kelas mata pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Model Khas. Sehubungan itu tuan/puan dipohon untuk mengemaskini data tersebut di dalam EMIS dengan kadar segera untuk cadangan norma baharu Guru Pendidikan Islam yang telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada 12 September 2013.

4. 22 Mei 2014 - Mohon semua Penyelaras Integrasi/GDM untuk mengemaskini Submodul Murid Berkeperluan Khas Dalam EMIS Online seperti dalam surat edaran Ruj : KPM.BPKHAS.200-1/2/2 Jld 5 bertarikh 30 April 2014.

5. 2 Mei 2014- Borang Kosong untuk Pengisian Modul MBK telah dimuatnaik dalan FUNGSI LAIN. Borang ini boleh dimuat turun oleh GDM atau Penyelaras Integrasi.

6. 14 Jun 2013 - Data Guru JQAF DLJQ yang telah tamat latihan tetapi belum ditempatkan. Sila ikut prosedur berikut

7. 13 Jun 2013 - Guru Data diminta memastikan maklumat barisan pentadbir sekolah. Sila baca lebih lanjut di sini

8. 11 Jun 2013 - PEMBERITAHUAN berkaitan isu pengoperasian EMIS dan lain-lain sistem/aplikasi di sekolah. Sila baca lebih lanjut di sini

HUBUNGI KAMI

Sektor Data Pendidikan,
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP)
 
Aras 1-4, Blok E8, Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya Malaysia
 
Telefon : 03-8884 6532
Faks : 03 - 03-8884 6546
Emel : emisonline@moe.gov.my
 
PAUTAN UMUM
Portal EMIS
Laman Web Rasmi BPPDP
Virtua Library KPM
Hakcipta © 2015 Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.

SILA GUNAKAN IE 6 DAN MOZILLA 3 KEATAS SAHAJA. APLIKASI EMISONLINE TIDAK DIUJI MENGGUNAKAN CHROME, SAFARI DAN OPERA.